Terms Of Use
www.equatorlearning.com
KULLANIM KOŞUL VE ŞARTLARI

1 ŞARTLARIN KABULÜ www.equatorlearning.com (Web Sitesi) 'ne erişiminiz ve kullanımınız münhasır olmakla birlikte bu Hüküm ve Koşullara tabidir. Bu Web Sitesini, bu Hüküm ve Koşullar tarafından yasalara aykırı veya yasaklanan herhangi bir amaçla kullanamazsınız. Bu Web Sitesini kullanarak bu bildiride yer alan şartları, koşulları ve feragatnameleri tamamen kabul etmektesiniz. Bu Hükümler ve Koşulları kabul etmediğiniz takdirde, Web Sitesini kullanmayı derhal bırakmalısınız.
2 TAVSİYE
Web sitesinin içeriği tavsiye niteliği taşımaz ve herhangi bir karar vermede veya verilmiş bir karardan kaçınma konusunda güvenilmemelidir.
3 WEB SİTESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Equator learning aşağıdaki koşulları kapsayan hakkını saklı tutar: 3.1 Web sitesini veya herhangi bir bölümünü önceden haber vermeksizin değiştirme veya kaldırma (geçici veya kalıcı olarak), böyle bir değişiklik veya kaldırma nedeniyle Equator Learning sorumlu tutulamaz
3.2 Bu Hüküm ve Koşulları herhangi bir zamanda değiştirebilir ve değişiklikleri takiben Web Sitesini kullanmaya devam etmeniz, bu değişikliği kabul ettiğiniz anlamına gelir.
4 ÜÇÜNCÜ PARTİ WEB SİTELERİNE BAĞLANTILAR
Web sitesi başkaları tarafından kontrol edilen ve bakımı yapılan üçüncü parti web sitelerine bağlantılar içerebilir. Diğer web sitelerine yapılan herhangi bir bağlantı, söz konusu web sitelerinin onaylanması değildir ve bu sitelerin içeriğinden veya mevcudiyetinden Equator Learning sorumlu tutulamaz.
5 TELİF HAKKI
5.1 Web Sitesindeki ve içeriğindeki (Web sitesi tasarımı, metin, grafik ve Web Sitesine bağlı olan tüm yazılım ve kaynak kodları ile sınırlı olmaksızın) tüm telif hakkı, ticari markalar ve diğer tüm fikri mülkiyet hakları Equator learning'e aittir 5.2 Web Sitesine erişirken, içeriğe sadece kişisel, ticari olmayan kullanımınız için erişeceğinizi kabul etmiş sayılırsınız. Telif hakkı sahibinin önceden yazılı izni olmaksızın hiçbir içerik indirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, iletilemez, depolanamaz, satılamaz veya dağıtılamaz. Bu duruma Web Sitesinin yalnızca kişisel, ticari olmayan ev kullanımı için olan sayfalarının indirilmesi, kopyalanması ve / veya basılması dahil değildir.
6 FERAGAT VE SINIRLI SORUMLULUK
6.1 Web sitesi, herhangi bir beyanda bulunmak veya ima edilmeksizın ve herhangi bir garanti olmaksızın "OLDUĞU GİBİ" ve "MEVCUT HALİYLE" temelinde sağlanmıştır; tatmin edici nitelikteki zımni garantiler, belirli bir amaca uygunluk, ihlal edilmemesi, uyumluluk, güvenlik ve doğruluğa ilişkin garantileri de kapsayan ancak bunlarla sınırlı olmayan tüm sorumlulukları içerir. 6.2 Equator Learning, Yasaların izin verdiği ölçüde, Web sitesinin kullanımı ile bağlantılı olarak veya iş, fuar, veri, kar kaybı gibi konularla bağlantılı olarak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü dolaylı veya ortaya çıkan kayıp veya zarardan sorumlu değildir. 6.3 Equator Learning, Web Sitesinin işlevselliğinin kesintiye uğramayacağı veya hatasız olacağı, kusurların giderileceği veya Web sitesini mevcut hale getiren sunucunun virüslerden veya zararlı veya yıkıcı olabilecek başka herhangi bir şey içermediğini garanti etmez.
6.4 İşbu Hüküm ve Koşullarda yer alan hiçbir hüküm Equator Learning’in veya çalışanlarının veya temsilcilerinin ihmali sonucu Equator Learning’in ölüm veya kişisel yaralanma yükümlülüğünü hariç tutacak veya sınırlandırmayacak şekilde yorumlanmayacaktır.
7 TAZMİNAT Bu Web Sitesi’nin Kullanım Koşullarını ihlal etmeniz veya bu Web Sitesi’ni kullanmanız nedeniyle doğan tüm sorumluluk veya zarardan Equator Leraning’i veya çalışanlarını muaf tutmayı, korumayı ve zararlarını tazmin etmeyi kabul etmektesiniz. 8 BÖLÜNEBİLİRLİK MADDESİ Bu Şartlar ve Koşullardan herhangi biri, herhangi bir nedenle yetkili mahkeme tarafından geçersiz, yasadışı veya uygulanamaz olarak tespit ediliyorsa, bu Şart veya Koşul geçerliliğini yitirir ve kalan Şartlar ve Koşullar geçerliliğini korur ve yürürlükte kalır ve bağlayıcı olmaya devam eder.
9 HUKUK VE YETKİ
Web Sitesi kullanımı ve işbu Web Sitesi Kullanım Kuralları İngiliz kanunlarına tabidir. Kanunda aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde, İngiliz Mahkemeleri Web Sitesi’nden veya Web Sitesi Kullanma Kuralları’ndan kaynaklanan veya bununla bağlantısı olan tüm uyuşmazlıklarda münhasır görev ve yetkiye sahiptir.